Al me paes

Quand al Signur un di lè fai la tera
al ga gnü in ment da fa nса 'l mè раes
l'è miscià sü butüm, cement e gera
e ga dai dent lavrà püssè d'un mes
par fa gni fo Granòss cum Muntisell
a dis la Bibbia ch'as na fai na pell.

La punta dal cupass l'ha mis Paià
e la matita a s'ha bagnà ntl' Agogna
(l'è ndua ghe gnu fo tüta una stra
che ancura adess l'è propri una vargogra)
scancela chi e là, l'è tropp, lè pocc
cusì 'l paes l'è stai taià in dü tocc.

Un tocc l'è ragrüpà visin la Gesa
ghe di bei ca, usterii e 'l Cafè Sport
la gent l'è püsse sü, püsse burghesa
ghè fin na quai fiuleta in minishorts
ghè i scoli, ghè 'l telefono e la posta
pasa la curiera e la fa sosta.

Inveci l'altar tocc l'è püssè in là
ghè pochi cai, ghè gnanca un'usteria
l'è ancura rüstic mè trent'ani fa
e da curieri chi na gira mia
ansi, dadrè dal casinin dal Pedar
a gira di mirolt ch'in lung dü metar.

Anca 'l Signur l'è resta lì in principi
parchè l'è vist ch' l'era al paes dal lüff
ma po'l'è dì:
"Ig meti al Municipi ch'ag pensa
lü datu che mi son stüff".
Al Municipi infati a ga pensà e l'è mis
fora i tassi da pagà.

Tüt al lavur ch'l'è lasà ndre 'l Signur
al Municipi as l'ha ciapal in man
e ghè prugett dal Pian Regulatur
da fa gni grand Granoss cumè Milan
Adess l'è ncura prest, ghè mia ad solt
ghè pena di gran bissi a di mirolt.

Granoss l'è 'l mè paes, mi ig vöri ben
quantu giügà chi ho fa lì, da fiulin...!
quanti scürgnoli sui caplini ad fen...!
quanti pum chi ho rubà nta cüi giardin!
Al mè cör l'è semp là, l'è là nca dess...
A ghè i mirolt ch'in lung un metar e mess.


Marcello Rauccio